Wat heeft Zijnsorientatie met Gezonde Zelfliefde te maken?

Wat is Zijnsoriëntatie en waarom gaat het over Liefde.
Zijnsoriëntatie is een visie en werkwijze die gestoeld is op inzichten uit de spirituele wijsheidstradities en de menswetenschappen.

Kortweg kan je zeggen dat, als je je om te beginnen ‘oriënteert op Zijn’, je aanneemt dat de grond van het bestaan het meest wezenlijke van jezelf is. Alles wat we waarnemen in onszelf (gevoelens, gedachten, ideeën, sensaties), leer je dan kennen als een gevolg, als een uitdrukking van je wezen.
Deze realisatie geeft een ommekeer in je gerichtheid. Alles wat in jouw beleving verschijnt is niet langer een impuls voor zelf- of wereldverbetering maar je ziet de verwijzing erin naar je oorsprong.  Je kent dat wat onverwoestbaar is in jou, wat heel is en stromend is en vanwaaruit je gerust en sturend kunt leven.
De bedrukkende betovering van je dagelijkse belevingswereld heb je verbroken met deze ommekeer. Je ervaart dat je veel vrijer en ruimer bent, je zit niet meer vast aan je automatische patronen maar je vind jezelf terug als sensitief en creatief mens. Dan wordt makkelijker om de opbouw van je mechanismen te begrijpen en doorzien en kun je keuzes te maken en je kwaliteiten te ontplooien en vaardigheden uit te breiden die je ook op lange duur blijven vervullen.

Zo-zijn en zo-leven is liefdevol naar jezelf, de wereld en het leven met al haar ups en downs.