Organisaties

De organisatie, dat ben jij!

Een organisatie staat niet als een los element in de wereld, zoals een medewerker niet los staat in een organisatie. Alle verschijnselen zijn onderling afhankelijk en onderhevig aan natuurwetten: verander je een enkel element dan heeft dat effect op het geheel.
Om als geheel succesvol te manifesteren is afstemming nodig. Hierbij kan hulp vanuit een diepgaande visie van betekenis zijn.

Een training of begeleidingstraject slaagt vooral door de verankering op de werkvloer. In de begeleiding en in het aanbod van ViaVide is hier oog voor.
Met betrokkenheid en integriteit, en met liefde voor het persoonlijke en het geheel, draagt Tineke Holkema graag bij aan langdurige  verandering van een individuele medewerker of leidinggevende,  een team. Ze kijkt graag met een frisse blik mee met de gangbare interacties binnen een organisatie om ze te actualiseren.

Uw begeleidingsvraag kan thuishoren in een coachingstraject, een training of een combinatie van deze twee.
Individuele bijeenkomsten bieden veel ruimte voor specifieke vraagstukken, ze geven passende beslotenheid om op persoonlijke vragen in te gaan. Werken in groepen kent de waarde van leren van en met elkaar en is bovendien erg efficiënt door gunstige verhouding van leertijd en kosten.

Individueel. Een vruchtbaar traject vraagt om voldoende wederzijds vertrouwen, motivatie en passende draagkracht. Bij kennismaking wordt gekeken of de deskundigheid van de coach goed aansluit bij het vraagstuk van de coachee. Zo nodig wordt er naar een collega verwezen. Daarnaast is het van waarde gebleken als een  leidinggevende, mentor, HR-medewerker of senior medewerker betrokken is. Bij een traject heeft de coachee de regie, de coach stelt alle deskundigheid te beschikking, de leidinggevende of andere medewerker faciliteert en ondersteunt. Analyse van het vraagstuk, richting en uiteindelijk doel van een traject wordt met alle betrokkenen vastgesteld.
Zo is er om te beginnen een breed en ondersteunend draagvlak.

Training. ViaVide verzorgt op aanvraag trainingen op het persoonlijk of relationeel vlak of op vaardigheidsniveau. Bij teamwerk, en ook bij individueel gevolgde training, kan gekozen worden voor begeleiding bij de toepassing op de werkvloer.
Ook bij een training kan het zinvol zijn om analyse van de coachvraag, richting en doel in samenspraak vast te stellen met een leidinggevende.

berlijn fietsen einstein


Vaardigheidstrainingen, o
p aanvraag:
Motivatie
Communicatie
Samenwerking
Stressbeheer

Basistraining

Training- en Coachingsmodule Krachtig op de werkvloer
Bewustzijnstraining van 5 x 2½u, 1x4u, 3 individuele verdiepingsbijeenkomsten
Rotterdam – Delft. Doorlopend 2-6 deelnemers.

Deze persoonsgerichte training voor professionals geeft een krachtige basis in het dagelijks leven en werken. Dit aanbod is bedoeld voor iedereen die meer vertrouwen en stuurmanschap wil ontwikkelen in de hectiek op de werkvloer van alledag.