Begeleiding

Wanneer begeleiding

Het leven loopt niet altijd op rolletjes. Hoewel er veel moois en plezierigs te beleven valt komen we ook hindernissen tegen. Zo is het leven. Als we er stil bij staan ontdekken we zowel lagen van verdriet, onmacht, pijn, verlatenheid als de rijkdom van onszelf en het leven zelf: zachtheid, liefde, verbondenheid, diepere drijfveren, autonomie en vormkracht. Het kan behulpzaam zijn een paar andere, geoefende ogen mee te laten kijken om dit proces zo goed mogelijk te laten lopen.
Soms is wat we tegenkomen zo ingrijpend dat we niet zien hoe we ermee kunnen omgaan. Ook dan vraagt het om ‘ermee in zee te gaan’ en daarbij hulp te ontvangen.


Meestal is er een aanleiding om begeleiding te vragen:

  • als je merkt dat je niet op je gebruikelijke wijze verder kunt na een ingrijpende gebeurtenis of bij intrede van andere levensfase of binnen (intieme)relaties
  • als emoties als angst, somberheid, stress, boosheid en verdriet of leegte te groot voelen om naar wens of noodzaak te kunnen functioneren. Deze situaties kunnen onder druk van een actuele gebeurtenis ontstaan maar ook voortkomen uit onze geschiedenis en/of aanleg.
  • als je nieuwsgierig bent naar je oorspronkelijke Zijnswijze en je vermogens ‘in de knop’ en je deze tot ontwikkeling wilt brengen; of je vraagt je af waar het je in het leven eigenlijk om gaat.

Je kunt ook bij ViaVide je ook laten helpen bij het in kaart brengen van je vraagstuk en verwijzing naar passende (externe) begeleiding.

Met ernstige psychische klachten ben je van harte welkom met vragen rond verwerking en vormgeving van je dagelijks leven na afronding van behandeling of naast behandeling (in afstemming met je behandelaar).