Individueel | Relationeel

Individuele begeleiding of relatiebegeleiding.
Er wordt gewerkt vanuit de zijnsgeoriënteerde basishouding. De aanpak is verder afhankelijk van het vraagstuk en de omstandigheden. In overleg met de client wordt een hypothese gesteld en een ontwikkelingsplan gemaakt. Er kunnen werkwijzen worden ingezet uit Zijnsoriëntatie, Transactionele Analyse (TA), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Rationele Emotieve Training (RET) en Mindfulness (MFN).

Er zijn verschillende ontwikkelingswegen:

  • Psychosociale begeleiding, en relatiebegeleiding en werkgerelateerde coaching is vaak kortdurend en gaat over psychosociale aspecten van het actuele dagelijkse (werkzame)leven. De cliënt heeft de regie.

  • Psychosociale therapie geeft een langere begeleidingsperiode en gaat over aspecten van heden, verleden en de toekomst. De begeleider houdt het ontwikkelingsproces gaande en helpt gunstige omstandigheden te creëren. 

  • Leertherapeutische begeleiding geeft leerruimte aan studenten psychosociale therapie om persoonlijke en beroepsgerelateerde vraagstukken te onderzoeken.

  • Zijnsgeoriënteerde begeleiding. Dit gaat over spirituele bewustzijnsontwikkeling en is in wezen een oneindig pad.