Cursussen

Groepsaanbod

Momenteel is er geen groepsaanbod

Rusten in Zijn – Doen wat je wilt*

Bewustzijnswerk en vaardigheidstraining, de ontwikkeling van deze twee zijn onderling verbonden. Met bewustzijnswerk leer je je optiek te verhogen en te ontspannen in ’hoe het is’. Je oefent om in contact te zijn met de grondlaag van jou die onbevangen is. Zo blijf je niet gevangen in alles wat je geest als vanzelf bedenkt en laat geloven. Hiermee kan je gaan zien hoe je plattegrond en gewoontepatronen zijn ontstaan en welke kwaliteiten en gevoelens erin besloten liggen. Dan kan je ontdekken wat je werkelijk wilt, aan welke stemmen in jou je gehoor wilt geven. Vervolgens benut je ontstane ruimte om je verder te ontwikkelen in woord en gebaar.

* Motto van Hans Knibbe, grondlegger Zijnsorientatie, om je wezensaard door te laten klinken in je wijze van leven en je wijze van leven af te stemmen op je heilige en van zichzelf stralende wezensaard, op Zijn.

Meditatie

Vaardigheidstraining Communicatie

Cursus Krachtig op de Werkvloer