Cursussen

Groepsaanbod.
Rusten in Zijn – Doen wat je wilt


Bewustzijnswerk en vaardigheidstraining, de ontwikkeling van deze twee zijn onderling verbonden. Met bewustzijnswerk leer je je optiek te verhogen en te ontspannen in ’hoe het is’. Je oefent om in contact te zijn met iets van jou dat onbevangen is. Zo blijf je niet gevangen in alles wat je geest als vanzelf bedenkt en laat geloven. Hiermee kan je gaan zien hoe je gewoontes zijn ontstaan en welke kwaliteiten en gevoelens erin besloten liggen en wat je werkelijk wilt. Vervolgens benut je ontstane ruimte om je verder te ontwikkelen in woord en gebaar.

Voor het aanbod Zijnsoriëntatie kun je kijken op www.zijnsorientatierotterdam/trainingsaanbod.