Zijnsoriëntatie

Rusten in Zijn, doen wat je wilt

Uit oude wijsheidtradities en menswetenschappen is Zijnsoriëntatie als visie op de dagelijks en spirituele realiteit ontstaan. Waar gaat het in deze visie om?loesje stel je bent gelukkig

Vaak denken we dat het leven is zoals we het waarnemen en ervaren. We hebben enerzijds een ’ik’ opgebouwd en anderzijds een beeld van ander en de wereld gevormd. Tussen die twee is een interactiepatroon ontstaan dat zich moeiteloos als eenzelfde film herhaalt. Zo probeert onze dagelijks geest een hanteerbaar geheel te maken van de werkelijkheid. Heel slim en handig als het gaat om overleven.

Als we stil gaan staan, en ons losser gaan verhouden met ‘de beelden van de film waarin we leven’, ontdekken we ruimte, openheid, die vrij is van invulling vanuit je geschiedenis: onze stralende wezensaard. Hier is potentie opmerkbaar, er is directe waarneming van kwaliteiten als gemak, liefde, schitteringverbondenheid, openheid, spontaniteit, vrijheid en vormkracht. Dit is de rijkdom wezensaard die altijd compleet is en nergens niet is. 

Dat klinkt mooi, evengoed schrikken we terug van het idee van een niet-vaststaande waarheid. We zijn er niet aan gewend, het is bedreigend voor ons overlevingsmechanisme dat vooral houvast zoekt en wegen om uit oude beknellingen te raken of vooruitgang te boeken.

detail muurschildering Met Zijnsoriëntatie leren we vanuit een open en vrije houding de grond van ons bestaan te ervaren, te vertrouwen en te herkennen als iets eigens. We gaan zien dat we in de diepte helemaal ongeschonden zijn, wat ons ook is overkomen en  in ons is genesteld. En we zien dat we altijd met alles in verbinding zijn, dat alles eigenlijk bestaat uit onderlinge samenhang en uitwisseling.
D
eze manier van aanwezig zijn toont een staat van zijn die lijkt op een spiegel: op zichzelf leeg maar hij reflecteert wat je ervoor zet. Als we het zwaartepunt leren verplaatsen van de beelden in de spiegel naar de spiegel zelf dan krijgen we veel meer bewegings- en scheppingsruimte. Waar we eerder krampachtig waren ontstaat de mogelijkheid erkennend te zijn naar, en sturende te zijn in, wat in ons leeft en vrijheid om te genieten, te delen en bij te dragen. En ook al komen we moeilijke zaken tegen: we blijken het aan te kunnen! 

Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie, heeft het gegrond-zijn in de open, niet ingevulde, liefdevolle dimensie ’rusten in Zijn’ genoemd; het vormgeven van je dagelijks leven vanuit deze gronding ’doen van de wilt’.
Zijnsoriëntatie heeft rond de dynamiek van menselijke geest en heilige inspiratie in 25 jaar tijd een bewustzijnspad met toepasselijke werkvormen ontwikkeld. Zo levert begeleiding vanuit Zijnsoriëntatie een belangrijke bijdrage aan het thuis raken in de grond van al het bestaande en in de expressie ervan: ons menselijk dagelijks leven met al haar facetten. 

Twee pijlers.

Het aanbod en de werkwijze van ViaVide is synchroon met de Zijnsgeoriënteerde visie thuis te brengen in twee pijlers:

  • Bewustzijnsontwikkeling: Het in contact leren zijn met de grond van elk verschijnsel, met de Zijnsdimensie, en zien wat heel, gezond, levendig, vindingrijk, liefdevol, waardig en compleet is (wat dus bij iedereen aanwezig blijkt te zijn, hoe verstoord of verlaten een mens zich ook kan voelen). 
  • Psychologische ontwikkeling: Het licht laten schijnen op dat wat als problematisch wordt ervaren en zodoende meestal naar de achtergrond verwezen wordt of als te vast en werkelijk ervaren wordt; het fenomeen gaan begrijpen, liefhebbend doorzien en passende actie leren nemen vanuit inzicht.

Als deze twee pijlers samen, als even kostbaar, benaderd worden ontstaat een vruchtbare bodem voor een spel van Licht, inzicht en ontwikkeling.
Dit vormt draagkracht en ontspanning, hiermee bewijzen we onszelf en onze leefomgeving een diens: We kunnen van hieruit waarachtig leven en persoonlijke mogelijkheden voor onszelf, in relaties of organisatie tot bloei brengen.