Visie

Voor Zijnsoriëntatie  als Pad van Levenskunst kun je kijken op  School en Leerruimtes Zijnsoriëntatie in Nederland en België

Rusten in Zijn, doen wat je wilt*.
Uit oude wijsheidtradities en menswetenschappen is Zijnsoriëntatie als visie op de dagelijks en spirituele realiteit ontstaan. Het uitgangspunt van mijn begeleidingswijzen is gestoeld op de zijnsgeoriënteerde visie. Waar gaat deze visie over?

Vaak denken we dat het leven is zoals we het waarnemen en ervaren. We hebben enerzijds een ’ik’ opgebouwd en anderzijds een beeld van ander en de wereld gevormd. Tussen die twee is een interactiepatroon ontstaan dat zich moeiteloos als eenzelfde film herhaalt. Zo probeert onze dagelijks geest een hanteerbaar geheel te maken van de werkelijkheid. Heel slim en handig als het gaat om te sturen in de wereld. Tegelijkertijd opereren we daarmee in een vaak zeer beperkt  en lang niet altijd houdbaar beeld.

Als we stil gaan staan, en ons losser gaan verhouden met ‘de beelden van de film waarin we leven’, ontdekken we ruimte, openheid, die vrij is van invulling vanuit je geschiedenis: onze stralende wezensaard. Hier is potentie opmerkbaar, er is directe waarneming van kwaliteiten als gemak, liefde, schittering, verbondenheid, openheid, spontaniteit, vrijheid en vormkracht. Dit is de rijkdom van onze wezensaard die altijd compleet is en nergens niet is. Dat klinkt mooi, evengoed schrikken we terug van het idee van een niet-vaststaande waarheid. We zijn er niet aan gewend, het is bedreigend voor ons overlevingsmechanisme dat vooral houvast zoekt en uitwegen zoekt voor oud zeer of frustratie.

detail muurschildering

Met Zijnsoriëntatie leren we vanuit een open en vrije houding de grond van ons bestaan te ervaren, te vertrouwen en te herkennen als onze open, liefdevolle Zijnsaard. We gaan zien dat we in de diepte helemaal ongeschonden zijn, wat ons ook is overkomen en in ons sporen heeft nagelaten. We gaan zien dat we altijd met alles in verbinding zijn, dat alles eigenlijk bestaat uit onderlinge samenhang en uitwisseling.
Deze manier van aanwezig zijn toont zich als een spiegel: op zichzelf leeg maar hij reflecteert wat je ervoor zet. Als we het startpunt verleggen naar de spiegel zelf dan krijgen we meer bewegings- en scheppingsruimte. Waar we eerder krampachtig waren ontstaat de mogelijkheid erkennend te zijn naar alles wat in ons leeft en ontstaat vrijheid om te genieten, te delen en bij te dragen.
En ook al komen we moeilijke zaken tegen: we blijken het aan te kunnen!

Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie, heeft het geënt zijn in de oningevulde, liefdevolle openheid ’rusten in Zijn’ genoemd. Het vormgeven van het dagelijks leven en het ‘opgroeien’ vanuit deze gronding noemt hij ’doen van de wilt’.

Twee pijlers.
Het aanbod en de werkwijze van ViaVide is thuis te brengen in twee pijlers:

  • Bewustzijnsontwikkeling: Het in contact leren zijn met de grond van elk verschijnsel: de Zijnsdimensie. Zien wat heel, gezond, levendig, vindingrijk, liefdevol, waardig en compleet is: de rijkdom die bij iedereen aanwezig blijkt te zijn, hoe verstoord of verlaten een mens zich ook kan voelen.
  • Psychologische ontwikkeling: Het licht laten schijnen op dat wat als problematisch wordt ervaren en zodoende meestal naar de achtergrond verwezen wordt of als te vast en werkelijk ervaren wordt; het fenomeen gaan begrijpen, liefhebbend doorzien en passende actie leren nemen vanuit inzicht.

Als deze twee pijlers samen als even kostbaar benaderd worden, ontstaat er een vruchtbare bodem voor een spel van licht, inzicht en ontplooiing.
Dit geeft draagkracht en ontspanning. Hiermee bewijzen we onszelf en onze leefomgeving een dienst: We kunnen waarachtig leven en persoonlijke mogelijkheden voor onszelf, in relaties of organisaties tot uitdrukking brengen.

* Motto van Hans Knibbe, grondlegger Zijnsorientatie, om je wezensaard door te laten klinken in je wijze van leven en je wijze van leven af te stemmen op je heilige en van zichzelf stralende wezensaard, op Zijn.