Welkom

Op dit moment zijn er wel individuele ontmoetingen maar geen groepsbijeenkomsten mogelijk. De praktijk leert dat online groepswerk heel goed werken kan en ook voordelen heeft. De groepslessen op locatie zijn naar achteren verschoven of staan ‘on holt’.
U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen voor een vrijblijvend overleg.

Ik wens een ieder een waardevolle periode!

Graag tot ziens in een persoonlijke ontmoeting,
Tineke

Introductie.
Onder de bedrijfsnaam ViaVide biedt Tineke Holkema sinds 2006 training en begeleiding binnen organisaties en aan particulieren.

Psychosociale begeleiding, therapie, werkgerelateerde coaching en training wordt aangeboden vanuit de Zijnsgeoriënteerde grondhouding. Voor de verdere benadering wordt gekeken wat aansluit bij de client, het vraagstuk en de omstandigheden.

Het zijnsgeoriënteerde uitgangspunt is dat de realiteit die ruimer is dan het beeld dat we van onszelf en onze omgeving hebben. Het contact met deze realiteit werkt op zich al gunstig: we voelen ons meer thuis en het zicht is helder. Dit uitgangspunt vormt een goed vertrekpunt om de vraagstukken aan te gaan waar we ons in het leven mee geconfronteerd zien.
Vanuit dit perspectief kunnen we zeggenschap ontwikkelen en wordt het zichtbaar welke eigenschappen en vaardigheden we willen inzetten of bijleren.
Zo krijgen we meer plezier en kunnen recht doen aan onszelf en onze leefomgeving.

Informatie
Wat kan ViaVide voor u betekenen? U bent van harte welkom voor een persoonlijk of telefonische kennismaking.
De praktijk is door zorgverzekeraars erkend.

Heeft u interesse in Zijnsoriëntatie als ‘pad van levenskunst’?
Kijk dan op Leerruimte Zijnsoriëntatie Rotterdam