Category Archives: Meditatie

Trainingsaanbod najaar 2017

Het nieuwe aanbod is bekend! Klik hier

Meditatie.
De introductiecursus Zijngeoriënteerde meditatie start op 12 september. De cursus kan je prima combineren met de meditatietraining die ik samen met Marianne de Soet (www.zijnwaarjebent) aanbied. Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten (om 17:45u) voor de kerst, en 5 in het nieuwe jaar. De eerste bijeenkomst is op 16 oktober. Marianne en ik wisselen elkaar af, zo kun je twee verschillende trainers die vanuit dezelfde visie werken ervaren.

Zijnsoriëntatie.
Een introductiecursus Zijnsorientatie in 5 bijeenkomsten start op 6 oktober. Je leert hier je los te laten in ‘Zijn’ en je te verhouden met je persoonlijke invulling van de werkelijkheid. Je bevindt je hiermee op het pad waarop je wezen meer en meer tot vrije uitdrukking brengt in het dagelijks menselijk bestaan.

Gezonde Zelfliefde.
Ik ben bijzonder blij te kunnen laten weten later in het jaar de cursus Gezonde Zelfliefde te kunnen aanbieden. Deze training wordt op 12 verschillende plaatsten in het land en op de School voor Zijnsorientatie gegeven.
Deze cursus gun ik elk mens. Ik verheug me bijzonder om met deze cursus een bijdrage te leveren aan iedereen die wel een gezonde liefdevoller zelfbenadering kan ontwikkelen! Voor het geven van deze ben ik geautoriseerd door de beroepsvereniging voor zijnsgeoriënteerde begeleiders/ Hans Knibbe.

Meer weten? Klik hier

 

Een daad van (zelf)liefde

Leren mediteren is een daad van liefde!
Momenteel is er binnen de School voor Zijnsoriëntatie veel aandacht voor ‘gezonde zelfliefde’. Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie, geeft met regelmaat lezingen in het land over dit thema, en op verschillende plekken wordt de cursus Gezonde Zelfliefde aangeboden (De cursussen zijn op dit moment allemaal vol maar deze training zal op een later tijdstip nog vaker aangeboden worden). 
 
Ik vind het een heel mooi thema. Het ontbreekt ons, in het Westen, vaak aan zelfliefde of we hebben een geïsoleerd gevoel van eigenwaarde opgebouwd om niet te veel aan onze zelftwijfel of kritische stem te lijden. Het gevolg is dat we onder onze persoonlijke maat functioneren om nog ontspanning te kunnen vinden; of we hebben onszelf net iets te veel ‘opblazen’ om nog contactvol te zijn in onze leefwereld. In beide gevallen belasten we bovenmatig ons lichaam en onze geest, we voelen we ons niet meer open en los, staan meer ‘alleen’ dan nodig.
13707154_976274162470821_1739075393_n

Met het aannemen van een houding van liefdevolheid zijn we ons vaak ook snel bewust van onze oorspronkelijke openheid – en andersom: een afstemming op onze oorsprong neemt gelijk het besef van liefde en verbondenheid met zich mee. We kunnen met anderen zijn zonder dat we contact hoeven te maken, en we kunnen onszelf zijn terwijl we niet volmaakt zijn.

Een manier om een begin te maken met liefdevolheid en ontspanning, zonder iets anders van onszelf te hoeven maken dan we zijn, is meditatie.
Als je dit wilt leren kun je in een cursus van 6 bijeenkomsten 2u de kunst leren. Deze cursus start doorlopend bij voldoende deelname (kosten € 150,00). Je maakt per bijeenkomst kennis met één aspect (of verdiept je ervaring van een aspect) van Zijnsgeoriënteerde meditatie.
Heb je belangstelling? Laat het weten via [wysija_form id=”9″]

Meditatie na het Werk – bijeenkomsten in de Groene Passage

Meditatie na het Werk
1x per 2 weken in de Groene Passage

Zijnsgeoriënteerde meditatie.
Geef de ruimte, neem de tijd2013-01-27 kunsthal

19 september
3, 17 en 31 oktober
14 en 28 november
12 december

17:45u inloop
18:00u meditatie
18:45u afronding

Locatie: Groene Passage, zaal Opaal.
Bijdrage: € 25,- per 4x

http://www.viavide.org/actueel
http://www.gimselacademy/over-de-academy/contact

Tot en met 17 oktober zal er een accent liggen op het thema (zelf)vertrouwen.


Voor wie?

Wil je weten wat meditatie voor jou kan betekenen? Wil je ontdekken wat er in jezelf oplicht als je niet zo vast zit aan je dagelijks bekende patronen of wil je leren op jouw eigen wijze te ‘manoeuvreren’ in je dagelijks leven? Wil je je meditatiebeoefening verdiepen of nieuw leven inblazen?

Je bent van harte welkom te kijken of deze Zijnsgeoriënteerde wijze van mediteren jou ligt. Zowel voor de beginnende als meer gevorderde beoefenaar kan het een motiverend en weldadig moment in de week zijn.
De eerste 4x zal een accent liggen op ‘(zelf)vertrouwen’.

Wat is meditatie eigenlijk?
Meditatie biedt je de gelegenheid te experimenteren met een manier van zijn die losser is, minder controlerend. Je laat beetje bij beetje het beeld van wie je denkt te (moeten) zijn vrij. Dit is best een spannende, avontuurlijke stap. Als je je daarin bekwaam, maak je ruimte voor de laag in jezelf die zowel stil en zacht is als heel vol, wijs en levendig.
De deur staat open voor de compleetheid van jouw unieke menselijke vorm en voor de wereld om je heen, precies zoals hij is.

Wat doen we?
We oefenen de basisprincipes van Zijnsgeoriënteerde meditaties bewegend, staand en zittend.

  1. We brengen onze altijd werkende ‘uithuizige’ aandacht thuis. Dat doen we door ons op eenvoudige aandachtspunten te richten, zo geef je je gewoontepatronen de kans om los te laten.

Dat geeft ruimte!
Onze oorspronkelijke levendigheid en kalmte kan daarin juist wakker worden.

We versterken of harmoniseren de energie met eenvoudige bewegingen of ademhalingsoefening.

2. We helpen dit proces door ons voor te stellen dat we in een inspirerende omgeving zijn; gunstige omstandigheden brengen het meest wezenlijke van onszelf naar de voorgrond.

3. We nemen tijd om stil te staan, niets te doen en te leren vertrouwen op onze geest die zo ruim als het heelal is en waarin alles in probleemloosheid plaats kan vinden.

Als je thuis praktiseert zal het je helpen deze heldere afstemming in je dagelijks leven te integreren.

Wat vraagt deelname?
Je hoeft niet alle keren te komen. Het is fijn, maar niet noodzakelijk, als je je aanmeldt via https://viavide.org/contact/ of via info@viavide.org.

Om tegemoet te komen in de kosten wordt een bijdrage van € 25,- per 4x gevraagd.
Als niet contant wilt betalen kan je voor  4x deelname € 25,- overmaken op rekeningnummer NL18 ASNB 0709026897 t.n.v. T. Holkema ViaVide o.v.v. meditatie.

Locatie
Je kunt heerlijk (een klein hapje vooraf) eten in Spirit, het restaurant van de groene passage!

Zaal Opaal vind je 1e verdieping, trap op achter het buffet van Spirit.

Op de hoogte blijven van de doorlopende oefenbijeenkomsten? Laat het weten via:

[wysija_form id=”10″]

Meditatie is……..

……gaten laten vallen in je dagelijkse ’plattegrond’.

Als jouw dagelijkse geest de bekende beelden en ideeën een beetje los gaan laten – dat is wat we leren met meditatie – ga je je wel eens een beetje verward voelen, het duizelt je. Dat is een goed teken, je blik gaat richting ’ruimte’.
Als je blik eenmaal voorbij de patronen vallen is het de gewoonste zaak, je ziet wat verwarring is en wat helderheid is!

Wat speelt er eigenlijk in dat proces?

We hebben beelden opgebouwd van wie we zijn en hoe de wereld is. Dat is handig, zo hoeven we niet elke seconde uit te vinden wie we zijn en hoe we ons kunnen bewegen om uit te komen bij een doel dat we stelden. Beelden stellen we steeds bij aan de hand van nieuwe ervaringen, maar het blijft een ’voortborduren’ op oude belevingen. Onze vroegste ervaringen leggen de basis daarvoor: ons grondpatroon, een verzameling beelden en coderingen die solide lijken, houvast geven (of ze niet fijn of niet-fijn zijn. Dat is een mooi vernuft van onze menselijk geest.

Er zit ook een prijs aan, er sluipen ook allerlei redeneerfouten in. Dat gaat onbewust en is normaal te noemen maar, omdat het zo vanzelf gaat nemen we aan dat de werkelijkheid is zoals wij hem beleven. 

De waarheid is: het is een constructie, gemaakt met de prachtige vermogens van ons zenuwstelsel: prikkels van buitenaf worden via onze zintuigen in onze hersenen verwerkt tot ’concepten’. Er ontstaan beelden, gedachtes, gevoelens en razendsnel geven we alles een naam of een plek zodat we weer gerust zijn: hoe het ook is, het is weer bekend terrein en daar hebben we al eens een antwoord op geformuleerd.

Het kost nog iets, we zien niet alleen dat het ’maar’ ideeën zijn en dat ze mogelijk niet kloppen, we zien ook niet meer van welk ’materiaal’ ze gemaakt zijn, dat ze eerder uit licht, ruimte, schoonheid of liefde bestaan. Het geloof in de echtheid ontneemt het heldere zicht!

Als je leert je gebruikelijke manier van denken en verbeelden te onderbreken krijgt dit heldere zicht weer de ruimte. Dan ga je zien dat je niet zo vast zit in je bekende ideeën en beelden. Je laat de verwarring van je plattegrond openvallen tot een ruimte waarin ’prikkels’ als nieuw zijn, ze komen en gaan. Dan kun je, zo nodig, vrijer betekenissen geven en je koers bepalen.

Daarom mediteren we, om dit te oefenen.

Zie voor oefenbijeenkomsten: https://viavide.org/actueel/