Meditatie is……..

……gaten laten vallen in je dagelijkse ’plattegrond’.

Als jouw dagelijkse geest de bekende beelden en ideeën een beetje los gaan laten – dat is wat we leren met meditatie – ga je je wel eens een beetje verward voelen, het duizelt je. Dat is een goed teken, je blik gaat richting ’ruimte’.
Als je blik eenmaal voorbij de patronen vallen is het de gewoonste zaak, je ziet wat verwarring is en wat helderheid is!

Wat speelt er eigenlijk in dat proces?

We hebben beelden opgebouwd van wie we zijn en hoe de wereld is. Dat is handig, zo hoeven we niet elke seconde uit te vinden wie we zijn en hoe we ons kunnen bewegen om uit te komen bij een doel dat we stelden. Beelden stellen we steeds bij aan de hand van nieuwe ervaringen, maar het blijft een ’voortborduren’ op oude belevingen. Onze vroegste ervaringen leggen de basis daarvoor: ons grondpatroon, een verzameling beelden en coderingen die solide lijken, houvast geven (of ze niet fijn of niet-fijn zijn. Dat is een mooi vernuft van onze menselijk geest.

Er zit ook een prijs aan, er sluipen ook allerlei redeneerfouten in. Dat gaat onbewust en is normaal te noemen maar, omdat het zo vanzelf gaat nemen we aan dat de werkelijkheid is zoals wij hem beleven. 

De waarheid is: het is een constructie, gemaakt met de prachtige vermogens van ons zenuwstelsel: prikkels van buitenaf worden via onze zintuigen in onze hersenen verwerkt tot ’concepten’. Er ontstaan beelden, gedachtes, gevoelens en razendsnel geven we alles een naam of een plek zodat we weer gerust zijn: hoe het ook is, het is weer bekend terrein en daar hebben we al eens een antwoord op geformuleerd.

Het kost nog iets, we zien niet alleen dat het ’maar’ ideeën zijn en dat ze mogelijk niet kloppen, we zien ook niet meer van welk ’materiaal’ ze gemaakt zijn, dat ze eerder uit licht, ruimte, schoonheid of liefde bestaan. Het geloof in de echtheid ontneemt het heldere zicht!

Als je leert je gebruikelijke manier van denken en verbeelden te onderbreken krijgt dit heldere zicht weer de ruimte. Dan ga je zien dat je niet zo vast zit in je bekende ideeën en beelden. Je laat de verwarring van je plattegrond openvallen tot een ruimte waarin ’prikkels’ als nieuw zijn, ze komen en gaan. Dan kun je, zo nodig, vrijer betekenissen geven en je koers bepalen.

Daarom mediteren we, om dit te oefenen.

Zie voor oefenbijeenkomsten: https://viavide.org/actueel/