Gezonde Zelfliefde

Cursus Gezonde Zelfliefde*  

Dit is een cursus van acht dagdelen voor wie het verschil wil leren kennen tussen gezonde en neurotische zelfliefde en/ of voor wie wil kennismaken met Zijnsoriëntatie.
Liefhebben vanuit vrijheid is een hele (levens)kunst!

Om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met meditatie of Zijnsoriëntatie.

In de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ leer je om:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
  • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
  • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte
  • warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
  • je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde Zelfliefde en wat niet

Werkvormen zijn: bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

Door Gezonde Zelfliefdelangdurig te beoefenen en te trainen word je presenter en liefdevoller  naar jezelf en anderen.  Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer in het leven en krijgt daardoor helderder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je ontwikkelt spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid die uitgaat naar alles en iedereen.

Praktische informatie

Data: 2019: 20 mrt; 3 en 17 april; 1, 15 en 29 mei; 12 en 19 juni
Tijd:  woensdagavond van 19:00 tot 22:00uur
Locatie: Rotterdam
Kosten: € 380,- (inclusief cursusmateriaal en 21% BTW)
Aanmelden of informatieper mail of telefoon 

Data: 2019: 31 aug; 14 en 28 sept; 12 en 26 okt; 9 en 23 sept; 7 dec
Tijdstip: zaterdagmiddag, 13:30 – 16:30
Locatie: Rotterdam Katendrecht

* De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door Zijnsgeoriënteerde trainers/begeleiders die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe