Aanbod

Klik hier voor actuele cursussen en trainingen


Individueel Aanbod. Bij individuele begeleiding wordt
 ruimte geboden voor de ontwikkeling van bewustzijn, inzicht, draag- en vormkracht van de hulpvrager.

Psychosociale begeleiding en werkgerelateerde coaching kortdurend; psychosociale aspecten van het actuele dagelijks (werkzaam)leven. Client heeft de regie.
Psychosociale therapie: langere begeleidingsperiode; aspecten van nu en verleden. Begeleider houdt ontwikkelingsproces gaande en helpt gunstige omstandigheden te creëren.
Zijnsgeorienteerde begeleiding: spirituele bewustzijnsontwikkeling; ontwikkelingspad is oneindig. Het meest effectief is leren in groepsverband.

stenen inscriptiesGroepsaanbod: Bewustzijnswerk en vaardigheidstraining. De ontwikkeling van deze twee zijn onderling verbonden. Met bewustzijnswerk leer je je optiek te verhogen en te ontspannen in ’hoe het is’. Je oefent om in contact te zijn met iets van jou dat onbevangen is; zo blijf je niet gevangen in alles wat je geest als vanzelf bedenkt en laat geloven. Hiermee kan je gaan zien hoe je gewoontes zijn ontstaan en welke kwaliteiten en gevoelens erin besloten liggen. Herkenning van de manier waarop je hebt leren (over)leven geeft ontspanning en ruimte om je verder te ontwikkelen. Je kunt leren jezelf beter aan te sturen. Je gaat de verbinding ervaren met je diepere, vitale motivatie. Je wordt meer wie je altijd al bent, je kunt stoppen met je pogingen een beter mens te worden.

Met vaardigheidstraining leer je:

 1. de mogelijkheid kennen en toepassen om zelf keuze te maken waar je je overgeleverd voelt.
 2. zien hoe je geest oude aannames herhaalt en projecteert op een actuele situatie
 3. omgaan met jouw specifieke plattegrond van aannames
 4. je gedragspatronen en interactie af te stemmen op hetgeen je werkelijk wilt en realistisch is

Bewustzijnstraining:  

 1. Beginnerscursus Meditatie
 2. Oefenbijeenkomsten meditatie
 3. Trainingen Zijnsoriëntatie
 4. Cursus Gezonde Zelfliefde
 5. Werkgerichte bewustzijns- en ontwikkelingstraining
 6. Retraites

Vaardigheidstraining, 4 x 2,5uur:

 1. Cognitieve gedragstraining 
 2. Communicatie en belangenhantering
 3. Waardigheid en sociale vaardigheid

Actueel aanbod