Individueel | Relationeel

Individuele of relationele begeleiding. Bij begeleiding wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van bewustzijn, inzicht, draag- en vormkracht en communicatie van de hulpvrager(s).

Werkwijzen. Er wordt gewerkt vanuit de zijnsgeoriënteerde basishouding. De aanpak is verder afhankelijk van het vraagstuk en de omstandigheden en wordt in overleg met de client overwogen. Er kunnen werkwijzen worden ingezet uit Zijnsoriëntatie, Transactionele Analyse (TA), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Rationele Emotieve Training (RET) en Mindfulness (MFN).

  • Psychosociale begeleiding en werkgerelateerde coaching is kortdurend en gaat over psychosociale aspecten van het actuele dagelijks (werkzaam)leven. De client heeft de regie.
  • Psychosociale therapie geeft een langere begeleidingsperiode en gaat over aspecten van nu, verleden en de toekomst. De begeleider houdt het ontwikkelingsproces gaande en helpt gunstige omstandigheden te creëren.
  • Zijnsgeoriënteerde begeleiding. Dit gaat over spirituele bewustzijnsontwikkeling en is in wezen een oneindig pad. Kijk voor meer informatie op www.zijnsorientatierotterdam.nl.

stenen inscripties