Aanbod

Individuele begeleiding. Bij individuele begeleiding wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van bewustzijn, inzicht, draag- en vormkracht van de hulpvrager. 
  • Psychosociale begeleiding en werkgerelateerde coaching is kortdurend en gaat over psychosociale aspecten van het actuele dagelijks (werkzaam)leven. De client heeft de regie.
  • Psychosociale therapie geeft een langere begeleidingsperiode en gaat over aspecten van nu, verleden en de toekomst. De begeleider houdt het ontwikkelingsproces gaande en helpt gunstige omstandigheden te creëren.
  • Zijnsgeoriënteerde begeleiding. Dit gaat over spirituele bewustzijnsontwikkeling en is in wezen een oneindig pad.
    Het meest effectief is leren in groepsverband.

stenen inscripties

Groepsaanbod. Bewustzijnswerk en vaardigheidstraining. De ontwikkeling van deze twee zijn onderling verbonden. Met bewustzijnswerk leer je je optiek te verhogen en te ontspannen in ’hoe het is’. Je oefent om in contact te zijn met iets van jou dat onbevangen is; zo blijf je niet gevangen in alles wat je geest als vanzelf bedenkt en laat geloven. Hiermee kan je gaan zien hoe je gewoontes zijn ontstaan en welke kwaliteiten en gevoelens erin besloten liggen. Herkenning van de manier waarop je hebt leren (over)leven geeft ontspanning en ruimte om je verder te ontwikkelen. Je kunt leren jezelf beter aan te sturen. Je gaat de verbinding ervaren met je diepere, vitale motivatie. Je wordt meer wie je altijd al bent, je kunt stoppen met je pogingen een beter mens te worden.

Werkwijzen.
Er wordt gewerkt vanuit de Zijnsgeoriënteerde basishouding. De aanpak is verder afhankelijk van client, vraagstuk en omstandigheden. Er kunnen werkwijzen ingezet worden uit Zijnsoriëntatie, Transactionele Analyse (TA), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Rationele Emotieve Training (RET) en Mindfulness (MFN).